Kursy interaktywne dla KPRM

Kursy interaktywne dla KPRM.

Ostatnie18 miesięcy było bardzo pracowite. Na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, BERGER FILM zrealizowało zestaw 13 szkoleń dedykowanych, które były poświęcone nowym systemom teleinformatycznym.

Kursy Interaktywne będzie wykonywało łącznie ponad 20 tysięcy pracowników administracji publicznej i mamy nadzieję, że zostaną pozytywnie odebrane przez kursantów.

Poza szkoleniami została również wykonana skrócona wersja dokumentacji użytkownika oraz materiał promocyjny w postaci 3 minutowej animacji.

Projekt realizowany w trudnych warunkach pandemicznych co było dodatkowym wyzwaniem pod względem technicznym oraz technologicznym.