Informacje o szkoleniu

Informacje o szkoleniu E-learningowym– Każde szkolenie LMS SCORM, które produkujemy, staramy się dostosowywać do istniejącego LMS klienta. W większości przypadków nie ma problemu z instalacją szkoleń produkowanych w Adobe Captivate lub Articulate Storyline.

Czasami jednak zachodzi konieczność współpracy z osobami odpowiedzialnymi za LMS po stronie klienta ponieważ przetwarzanie paczek SCORM może odbywać się w inny sposób. Przygotowując Informacje o szkoleniu warto zamieścić informacje o rodzaju LMS oraz wersji SCORM, która najbardziej odpowiada docelowemu systemowi.

Co jeszcze warto dodać? Informacje o szkoleniu.

Napewno informacje o plikach multimedialnych czyli np. formaty plików video, audio czy foto. W większości przypadków należy dostarczać video w formacie mp4 a audio mp3.

Pamiętajmy aby dobrze przygotowywać plik skryptu. Ja osobiście lubię pracować na plikach Power point lub Google Slides ale oczywiście to od was zależy jak będzie prowadzić swój projekt.

W informacjach o szkoleniu warto też dodać informację o osobach odpowiedzialnych za wdrożenie. Czasami projekty trwają długo a osoby w nich się zmieniają. Dokumentacja techniczna ułatwia wprowadzenie nowych osób do pracy nad istniejącym projektem.

Terminy. Jeżeli projekt jest podzielony na kamienie milowe to warto zamieścić informacje o planowanych terminach osiągnięcia planowanych milestones. Jest to ważne z punktu dotrzymywania terminów ale jest też motorem napędowym dla zespołu aby trzymać się wyznaczonych kierunków.

Zobacz nasze szkolenia dostępne online.