Kurs Adobe Dreamweaver CS6

Kurs Adobe Dreamweaver CS6

Program do tworzenia stron internetowych. W podstawowym kursie nauczę jak zrobić prostą stronę internetową z wykorzystaniem styli CSS. Jest to podstawowy kurs Adobe Dreamweaver CS6.

• Podstawy kompozycji stron
• styl pracy programu i cechy interfejsu użytkownika
• koncepcja statycznych witryn WWW i ich architektura
• definiowanie witryny lokalnej, określanie cech dokumentu, kontrola struktury witryny
• Wprowadzanie i strukturyzowanie tekstu
• wprowadzanie nagłówków i treści
• formatowanie tekstu, znaki specjalne
• podstawy HTML, oczyszczanie HTML Microsoft Word
• listy numerowane i punktowane, dodawanie linijek poziomych
• tabele absolutne i relatywne, strukturyzacja danych z tabelami
• importowanie danych tabelarycznych
• projektowanie stron z zastosowanie tabel
• Praca z grafiką
• rozmieszczanie grafiki na stronie
• modyfikowanie właściwości obrazów
• linijka, siatka i prowadnice
• warstwy i praca z warstwami
• animowanie obrazków warstwowych
• Hiperłącza
• koncepcja hiperłączenia dokumentów
• hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne
• hiperłącza obrazowe, mapy obrazowe, paski nawigacyjne
• hiperłącza do nazwanych kotwic, do adresów e-mail
• Arkusze stylów
• koncepcja kaskadowych arkuszy stylów (CSS)
• tworzenie arkusza stylów, dołączanie zewnętrznych arkuszy stylów
• stosowanie stylów selektorów CSS, edytowanie arkuszy stylów
• używanie stylów wpisanych, stosowanie klas i elementów div
• Interaktywne elementy strony i multimedia
• stosowanie i modyfikowanie behawiorów
• tworzenie roll-over przyciskowych i
rozłączonych
• osadzanie plików Flash
• osadzanie plików dźwiękowych i filmów QuickTime
• Szablony i biblioteki
• zastosowanie i tworzenie szablonów strony
• zastosowanie biblioteki witryny i jej elementy
• Testowanie, publikowanie i zarządzanie
• zarządzanie plikami, testowanie i publikowanie witryny
• podłączanie do witryny zdalnej, techniki pracy zdalnej
• praca grupowa nad witryną