Kurs Adobe After Effects CS6

Kurs Adobe After Effects CS6

Program do animacji oraz efektów specjalnych w filmach. Kurs przeznaczony dla osób ze znajomością podstawową programu
Photoshop.

• Omówienie interfejsu programu
• przestrzenie robocze i ich dostosowywanie
• worzenie kompozycji
• ustawienia
• zestawy
• rozdzielczosci
• Importowanie materiału do kompozycji :
• pliki video
• pliki audio
• pliki graficzne
• wielowarstwowe pliki photoshopa
• omówienie narzędzi :
• selection tool
• hand tool
• zoom tool
• omówienie narzędzi do zarządzania kamerą oraz obrazami w przestrzeni 3d
• unified camera tool
• orbit camera tool
• track xy camera tool
• track z camera tool
• omówienie narzędzi pióro oraz narzędzi kasztłtów, brush tool, clone stamp tool, eraser tool,
• Animacja za pośrednictwem narzedzi PIN tool – narzedzie pinezka, narzedzie krochmal, problematyka i dostosowanie
• Narzedzie rotobrush oraz rotoskoping w wersji cs5 – omówienie
• omówienie panelu timeline
• Wprowadzenie do animacji 2d
• Ćwiczenia praktyczne
• Pojęcie klatek kluczowych oraz ich zastosowanie
• Przekształcanie warstw 2d do 3d
• Pojęcia easy easy, easy in easy out
• Motion blur dla wybranych warstw
• Graph editor – omówienie
• Brain storm
• Tryby mieszania i ich zastosowanie
• praca w tójwymiarze
• budowanie sceny 3d
• Dodawanie kamer, zastosowanie i animowanie ruchu
• Dodawanie świateł, animowanie ruchu oraz zarządzanie nimi
• Ustawianie wyglądów kamer ( podgląd )
• Tracking – śledzenie obiektu
• Praca z tekstem – Animowanie
• Praca z tekstem 3d – Animowanie
• Omówienie wybranych filtrów oraz ich animowanie
• Omówienie pojęcia „kluczowanie”
• Dodawanie sekwencji do kolejki renderowania – rendering
• Współpraca Aftereffects z Adobe premiere pro.