Kurs Adobe Illustrator CC 2018

Kurs Adobe Illustrator CC 2018

Podczas szkolenia poruszane będą między innymi następujące zagadnienia :

• formaty plików
• powiększanie i skalowanie
• zastosowanie grafiki wektorowej
• dpi i ppi – różnice
• modele barwne
• tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu
• obszar roboczy – pojęcie artboard
• palety narzędzi i ich organizacja
• praca z linijkami i prowadnicami
• ustawienia dokumentu
• wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów
• transformacja i wyrównywanie
• grupowanie obiektów.
• rysowanie kształtów myszą
• rysowanie i edycja krzywych Beziera + omówienie
• palety kolorów, definicja własnych
• zmiana trybu kolorów i alarm przestrzeni kolorów
• wypełnianie obiektu gradientem
• wielokrotne rysowanie linii (nakładanie na ścieżki i grupy ścieżek)
• tworzenie bibliotek kolorów/gradientów
• edycja obrysu
• właściwości obrysu
• paleta warstw – organizacja w grupach, wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie
• organizacja obiektów w warstwach – przenoszenie, tworzenie nowych warstw
• przezroczystość
• łączenie i spłaszczanie.
• organizacja pracy
• Tekst na ścieżce, tekst w ścieżce
• tekst swobodny, tekst w obszarze
• właściwości tekstu – formatowanie
• rysowanie i edycja przy pomocy ołówka
• narzędzie wygładzania i usuwania
• wybór pędzla z palety pędzli
• Paleta Brushes – opcje pędzla tworzenie własnych pędzli.
• tworzenie i edycja ścieżek złożonych
• zmiany położenia obiektów w grupie
• zasady wycinania ścieżek złożonych
• automatyczne trasowanie
• przycinanie obiektów
• maskowanie tekstu
• tryby mieszania oraz efekty
• Zniekształcania
• Praca z symbolami
• praca z szablonami