Kurs Blender

kurs blender

kurs blender

Kurs Blender

1. Podstawy obsługi i modelowania 4h
– dokumentacja, zasoby sieciowe, buildy eksperymentalne, materiały, modele i społeczność
– praca z interfejsem, zmiana i dostosowanie okien, konfiguracja
– scena, modelowanie sceny i prostych obiektów, transformacje GRS
2. Podstawy modelowania 4h
– transformacje GRS, punkty odniesienia, orientacje, pivot, centrum transformacji
– tryb edycji, join, split, rip, extrude
– operacje screw, spin, warp, sphere
3. Modyfikatory oraz proste materiały 4h
– modyfikatory subsurf, edgesplit, screw, mirror, array, solidify, i inne
– materiały: proste shadery diffuse i specular, przezroczystość, lustra, cienie, itp.
4. Światło i materiały złożone 4h
– podstawowe metody oświetlania sceny, rodzaje lamp i cienia
– światło rozproszone, ambient occulusion, światło środowiskowe, indirect lighting
– metody obliczania światła: gather raytraced i approximate
– tekstury proceduralne w materiałach
5.  Kurs Blender Materiały: tekstury bitmapowe, mapowanie UV i wstęp do edycji nodów (4h)
– mapowanie UV
– tekstury bitmapowe
– edycja nodów w prostprocessingu sceny
Razem: 20h (+ ogromna ilość materiału – kurs tego typu jest wyjątkowo przeładowany wiedzą)