Adobe After Effects

Kurs Adobe After Effects jest przeznaczony dla osób ze znajomością podstawową programu
Photoshop.Program do animacji oraz efektów specjalnych w filmach.

 • Omówienie interfejsu programu
 • Przestrzenie robocze i ich dostosowywanie
 • Tworzenie kompozycji
 • Ustawienia
 • Zestawy
 • Rozdzielczości
 • Importowanie materiału do kompozycji :
 • Pliki video
 • Pliki audio
 • Pliki graficzne
 • Wielowarstwowe pliki photoshopa
 • Omówienie narzędzi :
 • Selection tool
 • Hand tool
 • Zoom tool
 • Omówienie narzędzi do zarządzania kamerą oraz obrazami w przestrzeni 3d
 • Unified camera tool
 • Orbit camera tool
 • Track xy camera tool
 • Track z camera tool
 • Omówienie narzędzi pióro oraz narzędzi kasztłtów, brush tool, clone stamp tool, eraser tool,
 • Animacja za pośrednictwem narzedzi PIN tool – narzedzie pinezka, narzedzie krochmal, problematyka i dostosowanie
 • Narzedzie rotobrush oraz rotoskoping – omówienie
 • Omówienie panelu timeline
 • Wprowadzenie do animacji 2d
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Pojęcie klatek kluczowych oraz ich zastosowanie
 • Przekształcanie warstw 2d do 3d
 • Pojęcia easy easy, easy in easy out
 • Motion blur dla wybranych warstw
 • Graph editor – omówienie
 • Brain storm
 • Tryby mieszania i ich zastosowanie
 • Praca w tójwymiarze
 • Budowanie sceny 3d
 • Dodawanie kamer, zastosowanie i animowanie ruchu
 • Dodawanie świateł, animowanie ruchu oraz zarządzanie nimi
 • Ustawianie wyglądów kamer ( podgląd )
 • Tracking – śledzenie obiektu
 • Praca z tekstem – Animowanie
 • Praca z tekstem 3d – Animowanie
 • Omówienie wybranych filtrów oraz ich animowanie
 • Omówienie pojęcia „kluczowanie”
 • Dodawanie sekwencji do kolejki renderowania – rendering
 • Współpraca Adobe After Effects z Adobe premiere pro.

Adobe After Effects – kurs

Czas trwania szkolenia: 24h lekcyjnych
Cena: 2400 zł brutto/os