Adobe Illustrator

Kurs Adobe Illustrator CC 2019 przeznaczony jest dla osób, które nie znają programu oraz dla tych które ten program znają w stopniu średnim. Informacje i umiejętności, które zdobędziesz podczas szkolenia są niezbędne do zdania egzaminu Adobe ACA.

Podczas szkolenia nauczysz się między innymi:

 • Wykorzystywać narzędzia do rysowania ścieżek i obiektów
 • Poznasz interface programu i nauczysz się go personalizować
 • Nauczysz się jak projektować ulotki oraz layouty
 • Dowiesz się jak pracować z maskami oraz kolorami

Program szkolenia

 • Formaty plików
 • Powiększanie i skalowanie
 • Zastosowanie grafiki wektorowej
 • Dpi i ppi – różnice
 • Modele barwne
 • Tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu
 • Obszar roboczy – pojęcie artboard
 • Palety narzędzi i ich organizacja
 • Praca z linijkami i prowadnicami
 • Ustawienia dokumentu
 • Wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów
 • Transformacja i wyrównywanie
 • Grupowanie obiektów
 • Rysowanie kształtów myszą
 • Rysowanie i edycja krzywych Beziera + omówienie
 • Palety kolorów, definicja własnych
 • Zmiana trybu kolorów i alarm przestrzeni kolorów
 • Wypełnianie obiektu gradientem
 • Wielokrotne rysowanie linii (nakładanie na ścieżki i grupy ścieżek)
 • Tworzenie bibliotek kolorów/gradientów
 • Edycja obrysu
 • Właściwości obrysu
 • Paleta warstw – organizacja w grupach, wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie
 • Organizacja obiektów w warstwach – przenoszenie, tworzenie nowych warstw
 • Przezroczystość
 • Łączenie i spłaszczanie.
 • Organizacja pracy
 • Tekst na ścieżce, tekst w ścieżce
 • Tekst swobodny, tekst w obszarze
 • Właściwości tekstu – formatowanie
 • Rysowanie i edycja przy pomocy ołówka
 • Narzędzie wygładzania i usuwania
 • Wybór pędzla z palety pędzli
 • Paleta Brushes – opcje pędzla tworzenie własnych pędzli.
 • Tworzenie i edycja ścieżek złożonych
 • Zmiany położenia obiektów w grupie
 • Zasady wycinania ścieżek złożonych
 • Automatyczne trasowanie
 • Przycinanie obiektów
 • Maskowanie tekstu
 • Tryby mieszania oraz efekty
 • Zniekształcania
 • Praca z symbolami
 • Praca z szablonami

Adobe Illustrator-kurs

Czas trwania szkolenia: 24h lekcyjne
Cena: 2400 zł netto/os

Dostępny również w wersji online!