Kurs Adobe Flash CS6

Kurs Adobe Flash CS6 i CC

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poznać podstawy animacji oraz nauczyć się projektowania bannerów w technologii Flash.

Jest to kurs podstawowy dla osób, które nie miały do czynienia z Flashem

• Wprowadzenie do programu Flash
• opis ekranu, Scene, Timeline
• otwieranie nowego projektu
• funkcjonalność narzędzie sekcji Tools
• Podstawy tworzenia grafiki
• rysowanie, złożenie opcji rysowania i modyfikowanie elementów graficznych
• przekształcenia grafiki i grafika 3D
• funkcjonalność paneli
• statyczne pola tekstowe i transformacja tekstu
• grafika rastrowa — importowanie,
• gradienty, malowanie i tryby pędzla
• funkcjonalność uchwytów wypełnienia gradientem lub bitmapą
• przekształcanie grafiki rastrowej i wektorowej
• zastosowanie maski obrazowej
• Techniki animacji
• animacja poklatkowa oraz metody podglądu animacji
• animacje automatyczne: Motion Tween, Classic Tween, Shape Tween
• animacja Classic Tween ruchu po ścieżce
• animacje wieloetapowe, złożone i warstwowe
• reprezentacja na Timeline
• symbole i odnośniki, sposoby ich wykorzystania i biblioteka
• animacje z punktem rejestracyjnym
• zagnieżdżanie animacji
• animacje z wykorzystaniem masek oraz animacja grafiki rastrowej
• Interakcja za pomocą ActionScript
• podstawy ActionScript
• sterowanie animacją
• interaktywne prezentacje i menu
• budowa i wykorzystanie symboli
• stronicowanie witryny z animacjami
• Elementy medialne w animacjach
• dźwięk na Timeline
• importowanie i kompresja wideo
• Animacje Flash w Internecie
• przygotowywanie animacji Flash do przeglądania w przeglądarce internetowej
• zasady optymalizacji animacji
• Zapisywanie projektów