Adobe Indesign

Kurs Adobe Indesign CC 2019 to kurs podstawowy, podczas którego nauczysz się :

 • Posługiwać programem
 • Projektować dokumenty wielostronnicowe
 • Zapisywać dokumenty dla potrzeb druku

W przypadku programu Adobe Indesign oferujemy 3 różne kursy. Zakres pierwszego obejmuje projektowanie i przygotowanie do druku, drugi to animacja oraz interaktywne dokumenty PDF a trzeci to EPUB oraz IPAD. Mimo wszystko podczas każdego z nich omawiana jest część wspólna, która mieści się w nastepującym planie :

Program szkolenia

 • Interfejs użytkownika
 • Uruchamienie programu
 • Obszar roboczy
 • Tworzenie nowego dokumentu
 • Ustawienia strony i marginesów
 • Linijki i linie pomocnicze
 • Zapisywanie pliku
 • Paleta narzędzi
 • Ramki tekstowe
 • Ramki graficzne
 • Narzędzie Zaznaczenie
 • Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
 • Narzędzie Tekst
 • Tworzenie linii i transformacji
 • Modyfikacja ramek
 • Swobodna modyfikacja ramek
 • Wstawianie tekstu w ramkę
 • Łączenie ramek tekstowych (linkowanie)
 • Praca z grafiką
 • Wstawianie grafiki
 • Obramowania
 • Podstawowe obłamywanie tekstem
 • Praca z kolorami
 • Zakładka Próbki
 • Definiowanie i zmiana kolorów
 • Praca z fontami (różne typy fontów)
 • Formatowanie znaków
 • Kroje pisma
 • Wielkość kroju pisma
 • Wyróżnienia tekstu
 • Kolory i nasycenie pisma
 • Kerning i tracking
 • Zmiana linii bazowej znaku
 • Formatowanie akapitów
 • Interlinia
 • Wyrównywanie
 • Odległości między akapitami
 • Wcięcia akapitowe
 • Tabulatory
 • Inicjał śródtekstowy
 • Siatka linii bazowych (register) i przyciąganie do niej
 • Dokumenty wielostronicowe.
 • Importowanie tekstu
 • Paleta Strony (layout)
 • Wstawianie, zamiana i likwidacja stron
 • Dokumenty jedno i wielołamowe
 • Praca ze stylami
 • Praca z warstwami
 • Oblewanie tekstem
 • Współpraca z Illustrator oraz Photoshop.

Adobe Indesign-Kurs

Czas trwania szkolenia: 24h lekcyjne
Cena: 2400 zł brutto/os

Zobacz inne ofert w naszym sklepie.