Kurs Adobe indesign CS6

Kurs Adobe Indesign CS6

to tak naprawdę 3 osobne kursy. Pierwszy obejmuje projektowanie i przygotowanie do druku, drugi to animacja oraz interaktywne dokumenty PDF a trzeci to EPUB oraz IPAD. Mimo wszystko podczas każdego z nich omawiana jest cześć wspólna, która mieści się w nastepującym planie :

 

• Interfejs użytkownika
• Uruchamienie programu
• Obszar roboczy
• Tworzenie nowego dokumentu
• Ustawienia strony i marginesów
• Linijki i linie pomocnicze
• Zapisywanie pliku
• Paleta narzędzi
• Ramki tekstowe
• Ramki graficzne
• Narzędzie Zaznaczenie
• Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
• Narzędzie Tekst
• Tworzenie linii i transformacji
• Modyfikacja ramek
• Swobodna modyfikacja ramek
• Wstawianie tekstu w ramkę
• Łączenie ramek tekstowych (linkowanie)
• Praca z grafiką
• Wstawianie grafiki
• Obramowania
• Podstawowe obłamywanie tekstem
• Praca z kolorami
• Zakładka Próbki
• Definiowanie i zmiana kolorów
• Praca z fontami (różne typy fontów)
• Formatowanie znaków
• Kroje pisma
• Wielkość kroju pisma
• Wyróżnienia tekstu
• Kolory i nasycenie pisma
• Kerning i tracking
• Zmiana linii bazowej znaku
• Formatowanie akapitów
• Interlinia
• Wyrównywanie
• Odległości między akapitami
• Wcięcia akapitowe
• Tabulatory
• Inicjał śródtekstowy
• Siatka linii bazowych (register) i przyciąganie do niej
• Dokumenty wielostronicowe.
• Importowanie tekstu
• Paleta Strony (layout)
• Wstawianie, zamiana i likwidacja stron
• Dokumenty jedno i wielołamowe
• Praca ze stylami
• Praca z warstwami
• Oblewanie tekstem
• Współpraca z Illustrator oraz Photoshop.